Om undulater

 


Hem Gratis budgie mail Mina tidigare undulater Mina nuvarande undulater Min nymf ET Skriv i min gästbok Feedback
Forum Om undulater Att få undulatungar Undulat fotografier Mina utmärkelser Läs i min gästbok Länkar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Könsbestämma fåglar | Färger
Dominanta faktorer | Recessiva faktorer | Könsbundna faktorer
En mix av ovanstående

Jag är ingen expert på genetik.
De beskrivna färgerna och faktorerna är de som jag vet om.
Om du vet fler och till vilken kategori de tillhör eller finner
att jag har fattat något helt fel, så snälla skicka feedback till mig.


Undulatens vetenskapliga namn är Melopsittacus undulatus. De kommer ursprungligen från Australien där de lever i stora flockar som flyger över stora områden i sin jakt efter föda och vatten.

Undulat på olika språk:

Svenska:

Undulat

Engelska:

Budgerigar

Tyska:

Wellensittich

Finska:

Undulaatti


Den vilda undulatens kroppsfärg är ljusgrön med en gul mask (ansikte och panna) med sex stycken svarta fläckar på strupen, tre stycken på vardera sidan, de har även ett par blåvioletta kindfläckar. Vingteckningarna är svart/gula och de går i vågor. Näbben är beige till färgen och fötterna är mörkblå. Stjärtens två längsta fjädrar (som är i mitten) är mörkblå. I dag finns det undulater i en massa olika färger; ljusgröna, mörkgröna, olivgröna, koboltblå, himmelsblå, mauve, och därtill de andra faktorerna så som recessivbrokiga, australbrokiga, opaliner, gulmaskade, spangle, grå bara för att nämna några varianter. Just detta har gjort att undulater är så populära som husdjur.

Lite kort om vad jag menar med när jag kallar en fågel Normal när jag förklarar genetik nedan. Det är en olivgrön, mörkgrön, ljusgrön, mauve, koboltblå eller himmelsblå fågel med svarta vingteckningar samt att den inte är bärare av några andra faktorer (alltså inte brokigt, lutino, isabell, spangle o.s.v.)!


Könsbestämma fåglar

Att könsbestämma vuxna fåglar är inte svårt. Hanen har en blå vaxhud (vid näsborrarna). Men om hanen är en albino, lutino, recessivbrokig eller fallow så får han aldrig en blå vaxhud, den är blårosa i färgen. Jag visste inte detta tidigare och trodde att min första recessivbrokiga hane var en hona för att han inte hade en blå vaxhud. Vaxhuden hos en vuxen hona är vitaktig, gulbrun eller brun i färgen.

Att könsbestämma unga fåglar är inte lätt i början. Men om du föder upp fåglar med könsbundna faktorer så kan du könsbestämma ungarna redan i holken. Detta gäller om du har en hane med könsbunden faktor (tex en lutino) och en normalfärgad hona. Läs mer om detta i avsnittet om könsbundna faktorer.

Början av sidan


Färger

Vilka färger kan du vänta dig att få på ungarna med olika färger på föräldrarna? Här ska jag försöka visa vad du kan vänta dig.

Följande parningar är mellan normala fåglar utan några andra faktorer inblandade så som opalin, isabell, grått, brokigt o.s.v. och att fågeln inte är split mot någon annan färg. Grön färg dominerar över blå färg.

När jag skriver ett / tecken menar jag att fågeln är split d.v.s. bärare av en annan färg som inte syns. Så Ljusgrön/Blå betyder att fågeln är ljusgrön till färgen men bär anlag för blått dolt.

Gröna färger Ljusgrön Mörkgrön Olivgrön
Ljusgrön 1/1 Ljusgrön 1/2 Ljusgrön
1/2 Mörkgrön
1/1 Mörkgrön
Mörkgrön 1/2 Ljusgrön
1/2 Mörkgrön
1/3 Ljusgrön
1/3 Mörkgrön
1/3 Olivgrön
1/2 Mörkgrön
1/2 Olivgrön
Olivgrön 1/1 Mörkgrön 1/2 Olivgrön
1/2 Mörkgrön
1/1 Olivgrön
Himmelsblå 1/1 Ljusgrön/Blå 1/2 Mörkgrön/Blå
1/2 Ljusgrön/Blå
1/1 Mörkgrön/Blå
Kobolt 1/2 Ljusgrön/Blå
1/2 Mörkgrön/Blå
1/3 Ljusgrön/Blå
1/3 Mörkgrön/Blå
1/3 Olivgrön/Blå
1/2 Mörkgrön/Blå
1/2 Olivgrön/Blå
Mauve 1/1 Mörkgrön/Blå 1/2 Mörkgrön/Blå
1/2 Olivgrön/Blå
1/1 Mörkgrön/Blå

Blå färger Himmelsblå Kobolt Mauve
Ljusgrön 1/1 Ljusgrön/Blå 1/2 Ljusgrön/Blå
1/2 Mörkgrön/Blå
1/1 Mörkgrön/Blå
Mörkgrön 1/2 Mörkgrön/Blå
1/2 Ljusgrön/Blå
1/3 Ljusgrön/Blå
1/3 Mörkgrön/Blå
1/3 Olivgrön/Blå
1/2 Mörkgrön/Blå
1/2 Olivgrön/Blå
Olivgrön 1/1 Mörkgrön/Blå 1/2 Mörkgrön/Blå
1/2 Olivgrön/Blå
1/1 Olivgrön/Blå
Himmelsblå 1/1 Himmelsblå 1/2 Himmelsblå
1/2 Kobolt
1/1 Kobolt
Kobolt 1/2 Himmelsblå
1/2 Kobolt
1/3 Himmelsblå
1/3 Kobolt
1/3 Mauve
1/2 Kobolt
1/2 Mauve
Mauve 1/1 Kobolt 1/2 Kobolt
1/2 Mauve
1/1 Mauve

Början av sidan


Dominanta faktorer

De dominanta faktorerna är: dominant brokiga, spangles, grå, viol och gulmaskade.

Dominanta faktorer kan aldrig bäras osynligt, om en fågel bär på en dominant faktor så är den alltid synlig. En fågel med dubbel faktor har fått samma dominanta faktor från båda föräldrarna och har alltså dubbel uppsättning av faktorn, medan en fågel med enkel faktor har fått sin dominanta faktor antingen från hanen eller honan och har således bara en uppsättning av faktorn. I tabellen kan du se vad du kan vänta dig när du avlar med fåglar med dominanta faktorer.

  Dubbel faktor Enkel faktor Normal
Dubbel faktor 1/1 Dubbel faktor 1/2 Dubbel faktor
1/2 Enkel faktor
1/1 Enkel faktor
Enkel faktor 1/2 Dubbel faktor
1/2 Enkel faktor
1/2 Enkel faktor
1/4 Dubbel faktor
1/4 Normal
1/2 Enkel faktor
1/2 Normal
Normal 1/1 Enkel faktor 1/2 Enkel faktor
1/2 Normal
1/1 Normal

Början av sidan


Recessiva faktorer

De recessiva faktorerna är: recessiv brokiga, engelsk fallow (ögon utan irisring), tysk fallow (ögon med irisring), gråvinge, vitvinge och gulvinge.

Recessiva faktorer kan bäras dolt av fågeln. Den är endast synlig om den fått samma recessiva faktor från både hanen och honan. När en fågel bär på en recessiv faktor dolt så säger man att fågeln är split t ex recessiv brokigt och jag skriver det så som Normal/Recessiv i tabellen nedan.

Att para recessivt mot recessivt är inte att rekommendera. Okej alla ungar blir recessiva men de förlorar snabbt i storlek om man fortsätter så. Om man parar normal/recessiv mot normal/recessiv eller normal/recessiv mot normal så finns det ingen synlig skillnad mellan de normalfärgade och normal/recessiva ungarna och du måste då testpara dessa ungar mot en recessiv för att kunna avgöra om de är normala eller split recessiva.

  Recessiv Normal/Recessiv Normal
Recessiv 1/1 Recessiv 1/2 Normal/Recessiv
1/2 Recessiv
1/2 Normal/Recessiv
1/2 Recessiv
Normal/Recessiv 1/2 Normal/Recessiv
1/2 Recessiv
1/2 Normal/Recessiv
1/4 Normal
1/4 Recessiv
1/2 Normal/Recessiv
1/2 Normal
Normal 1/1 Normal/Recessiv 1/2 Normal/Recessiv
1/2 Normal
1/1 Normal

Början av sidan


Könsbundna faktorer

De könsbundna faktorerna är: lutino, albino, opalin, opalin isabell och isabell.

Hos fåglarna så har honorna två olika kromosomer en X och en Y och hanen har två X kromosomer. Alltså motsatsen till vad vi människor har. Den könsbundna faktorn finns i X kromosomen och därför kan en hona aldrig vara split mot en könsbunden faktor, d.v.s. bärare av en könsbunden faktor. En hane kan vara split mot en könsbunden faktor i och med att han har två X kromosomer och måste bära den könsbundna faktorn på båda dessa kromosomer för att det ska synas.

I exemplet nedan har jag använt en lutino men om du har en annan fågel med könsbunden faktor så byt bara ut lutinon till den.

  Normal Hane Lutino Hane Normal/Lutino Hane
Normal Hona 1/2 Normala Hanar
1/2 Normala Honor
1/2 Normal/Lutino Hanar
1/2 Lutino Honor
1/4 Normala Hanar
1/4 Normal/Lutino Hanar
1/4 Normala Honor
1/4 Lutino Honor
Lutino Hona 1/2 Normal/Lutino Hanar
1/2 Normala Honor
1/2 Lutino Hanar
1/2 Lutino Honor
1/4 Normal/Lutino Hanar
1/4 Lutino Hanar
1/4 Lutino Honor
1/4 Normala Honor

Början av sidan


En mix av ovanstående

Dessa fåglar har flera faktorer mixade tillsammans i samma fågel synligt och/eller dolt. Exempel: gulmaskad opalin isabell himmelsblå split recessivbrokig. Jag tänker inte skriva något om dessa typer av fåglars förväntade parningsresultat för det skulle vara ett för stort arbete för mig och komplicerat att förklara på ett enkelt sätt. Men jag ville informera om det här så ni vet att sådana fåglar mycket väl existerar. Man kan ha det i åtanke om det plötsligt dyker upp någon oväntad variant i kullen av ungar, ena föräldern eller båda kan bära på ett anlag som varit dolt i generationer.

Början av sidan


Free Guestbook by Guestpage

Bravenet tools for webmasters

 


Hem Gratis budgie mail Mina tidigare undulater Mina nuvarande undulater Min nymf ET Skriv i min gästbok Feedback
Forum Om undulater Att få undulatungar Undulat fotografier Mina utmärkelser Läs i min gästbok Länkar

Copyright © 1998-2016 Susanna Rajala. All rights reserved.
Design, layout och underhåll av Golden Ring Design.
Innehållet på denna webbplats får ej mångfaldigas, kopieras, eller reproduseras elektroniskt
eller på annat sätt helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Susanna Rajala.
Du får inte andvända några av mina bakgrunder (från min gästbok eller hemsidans
gamla version), grafik eller fotografier, jag har skapat/fotat dom speciellt för dessa sidor.